הסיכונים שבאי הנקה לאמהות ותינוקות

הסיכונים שבאי הנקה לאמהות ותינוקות

The Risks of Not Breastfeeding for Mothers and Infants
Alison Stuebe, MD, MSc
Obstet Gynecol, 2009 Fall, 2(4): 222-231.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2812877/?tool=pubmed

תרגמה הדי הרפז , יועצת הנקה מוסמכת IBCLC        תורגם ב 5.2011

במדינות מפותחות יש הבדלים ממשיים במצב הבריאות של אמהות מניקות ותינוקות יונקים בהשוואה לאמהות לא מניקות ותינוקות הניזונים מתמ"ל-(תרכובת מזון לתינוקות). אי הנקה עבור תינוקות, קשור בעליה בשכיחות מחלות זיהומיות וכן סיכון מוגבר להשמנת יתר בילדות, סוכרת מסוג 1 ו 2 , לויקמיה, ותסמונת מוות בעריסה. אי הנקה עבור אמהות קשור בעליה בשכיחות של סרטן השד (לפני תום תקופת הווסת), סרטן השחלות, עודף משקל לאחר הלידה, סוכרת סוג 2, אוטם שריר הלב, והסינדרום המטבולי. רופאי נשים (מיילדים וגניקולוגים) נמצאים בעמדת מפתח על מנת לייעץ לאמהות על ההשפעה המיטיבה של ההנקה על בריאותן, ולהבטיח שאמהות ותינוקות יקבלו טיפול ראוי, מבוסס מדעית, החל בלידה.
ההבדלים במצב הבריאות בין אמהות מניקות ותינוקות יונקים, לבין אמהות לא מניקות ותינוקות אוכלי תמ"ל, קיימים אפילו במדינות מפותחות כמו ארה"ב. בניתוח-על (ANALYSIS META) שנערך לא מכבר ע"י הסוכנות למחקר ואיכות שרותי הבריאות בארה"ב, סקרו את הממצאים הללו בפרוטרוט: (1)
.1 עבור תינוקות, אי הנקה קשורה בעליה בשכיחות מחלות זיהומיות, כולל דלקת באוזן התיכונה, זיהומי מעיים ודלקת ריאות. כמו כן סיכון מוגבר להשמנת יתר בילדות, סוכרת מסוג 1 ו 2, לויקמיה ותסמונת מוות בעריסה.
.2 עבור פגים, אי קבלת חלב אם קשורה בסיכון מוגבר לנקרוטיזינג אנטרוקוליטיס NEC).).
.3 עבור אמהות, אי הנקה קשורה בעליה בשכיחות של סרטן השד לפני תום הווסת, סרטן השחלות, עודף משקל לאחר הלידה, סוכרת מסוג 2, והסינדרום המטבולי.
הממצאים הללו מצביעים על כך שהזנת התינוק הינה גורם סיכון חשוב ובר שנוי לתחלואה עבור אמהות ותינוקות. הקולג' האמריקאי למיילדות וגניקולוגיה ממליץ אפוא על 6 חודשי הנקה בלעדית לכל התינוקות (2). האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים (3) והאקדמיה האמריקאית לרפואת המשפחה (4), ממליצים באופן זהה על הנקה בלעדית במשך ששת חודשי החיים הראשונים, והמשך לפחות עד לגיל שנה, ועד כמה שמתאים לאם ולתינוק. ארגון הבריאות העולמי ממליץ על לפחות שנתיים הנקה עבור כל התינוקות.
משך ההנקה בארה"ב רחוק מלהגיע להמלצות הללו (5). בשנת 2005, 74.2% מהתינוקות בארה"ב ינקו לפחות פעם אחת לאחר הלידה, אבל רק 31.5% ינקו בלעדית בגיל 3 חודשים, ורק 11.9% ינקו בלעדית בגיל 6 חודשים. השעורים הללו משקפים שונות גיאוגרפית, כאשר השיעור הגבוה מתייחס לצפון-מערב המדינה, והשיעור הנמוך מתייחס לדרום-מזרח המדינה. למרות שחלק מהשונות מבטאת הבדלים תרבותיים, מידע עדכני מצביע על כך שלשגרות בתי החולים יש חלק נכבד בהבדלים במשך ההנקה(6). לפיכך ניתן ללמוד, שלשיפורים באיכות התמיכה הקדם והסב לידתית יכולה להיות השפעה ממשית על בריאות האמהות והתינוקות.
המאמר סוקר את הסיכונים הבריאותיים של אי הנקה עבור אמהות ותינוקות, וכן את תפקיד רופא הנשים בייעוץ לאמהות בנושא הזנת התינוק ובהבטחת התחלה אופטימאלית של ההנקה בלידה.

הסיכונים בהזנת תמ"ל לעומת יתרונות ההנקה
מסעות פרסום של בריאות הציבור והספרות הרפואית תיארו באופן מסורתי את "יתרונות ההנקה", תוך השוואת מצב הבריאות בקרב תינוקות יונקים כנגד קבוצת תינוקות אוכלי תמ"ל. למרות שמבחינה מתמטית, "יתרונות ההנקה" זהה לאמירה "הסיכון שבאי הנקה", גישה זאת מגדירה את ההזנה בתמ"ל באופן ברור כנורמה.
כפי שכמה מהחוקרים ציינו (7-9) הבחנה דקה זו, משפיעה על תפישות הציבור בנושא הזנת התינוק. אם הנקה היא הטובה ביותר,Breast is Best , אזי תמ"ל הוא "טוב" או "רגיל". הבחנה זו הודגשה מנתוני סקר ארצי שהראו, כי בשנת 2003, בעוד ש74.3% מהאזרחים האמריקאים התנגדו לאמירה: "תמ"ל הוא טוב כמו חלב אם" , רק 24.4% הסכימו עם האמירה "הזנת התינוק בתמ"ל במקום בחלב אם מגדילה את הסיכוי שלו לתחלואה" (10). הבחנות אלה משפיעות כנראה על החלטת ההורים בנושא הזנת התינוק. בשנת 2002 , המועצה לפרסום קיימה קבוצות מיקוד לפיתוח הקמפיין הארצי למודעות להנקה, שכוון לנשים בגיל הפריון שלא היו בוחרות להניק באופן טבעי. הם מצאו שנשים שהמליצו להן על "יתרונות ההנקה" ראו בה כ"בונוס" , כמו מולטי ויטמין ,שיכול לעזור , אבל לא חיוני לבריאות התינוק. נשים הגיבו באופן שונה, כאשר אותו המידע הוצג בפניהן כ"הסיכון שבאי הנקה", הן נטו יותר לאמר שהן יניקו את תינוקותיהן. בהסתמך על הממצאים הללו, מאמר זה יציג את ההבדלים בבריאות כסיכונים של הזנה בתמ"ל, וצמד ההנקה אם-תינוק יהווה את קבוצת ההתייחסות.

הזנת התינוק ובריאות הילד
מחלות זיהומיות
בהשוואה לתינוקות יונקים, תינוקות אוכלי תמ"ל מתמודדים עם סיכונים גבוהים יותר של מחלות זיהומיות בשנת החיים הראשונה. ההבדלים הללו במצב הבריאות, מוסברים בחלקם ע"י המצאות גורמי חיסון ספציפיים בחלב אם.(11) תאי פלסמה במערכת הנשימה והעיכול של האם נודדים לאפיתליום השד ומייצריםIgA ספציפיים לאנטיגנים בסביבת האם-תינוק המיידית, וע"י כך מספקים הגנה כנגד גורמים מחוללי מחלה בסביבת האם. (12). בנוסף גורמי חיסון בחלב אם מספקים הגנה כנגד זיהום.oligosaccharides מונעים הצמדות של פתוגנים במערכת הנשימה כמו Haemophilus influenzae ו Streptococcus pneumonia לאפיתליום מע' הנשימה, והglycoproteins מונע התחברות של פתוגנים במע' העיכול כמו Vibrio cholera, Escherichia coli, Rotavirus (13).Glicosaminoglicans בחלב אם מונע התחברות שלHIVgp120 לקולטןCD 4 ובכך מפחית את הסיכון של העברת הנגיף, ושומנים בחלב אם תורמים לחיסון מלידה ,בפעילות כנגד פתוגנים רבים(14).

דלקת האוזן התיכונה
לכ44% מהתינוקות תהיה לפחות אפיזודה אחת בשנת החיים הראשונה של דלקת באוזן, והסיכון בקרב תינוקות אוכלי תמ"ל הוא כפול בהשוואה לתינוקות יונקים בלעדית לפחות 3 חודשים(1). אוליגוסכרידים בחלב אם ונוגדנים לפתוגנים שכיחים במע' הנשימה בסביבת התינוק, מספקים כנראה הגנה מזיהום.
דלקת במערכת הנשימה התחתונה
בניתוח-על של 7 מחקרים שבדקו תינוקות בריאים במועד מאזורים מבוססים, מצאו בכרך ושותפיו למחקר (15) ששיעור האשפוזים של תינוקות בשל דלקת בדרכי הנשימה התחתונות בשנה הראשונה לחיים אצל תינוקות אוכלי תמ"ל , היה גבוה פי 3.6 בהשוואה לתינוקות שינקו לפחות 4 חודשים. תוצאות המחקרים מותאמות לגורמי סיכון נוספים כמו עישון ההורים ומצב סוציו אקונומי. רב האשפוזים של תינוקות על רקע נשימתי הם כתוצאה מזיהום של RSV . נראה ששומנים בחלב אם הם בעלי פעילות אנטי ויראלית, נגד נגיף הRSV .

זיהומים במערכת העיכול
מחקרים שונים מצביעים על כך שלתינוקות אוכלי תמ"ל יש סיכון גבוה יותר לזיהומי מעיים ושילשולים. בניתוח-על של 14 מחקרים, מצאו החוקרים Chien ו Howie (16) שלתינוקות שהוזנו בתמ"ל או תמ"ל בשילוב חלב אם היה סיכון פי 2.8 לפתח זיהום במע' העיכול מאשר לתינוקות בהנקה בלעדית. נתונים מניסוי שנקראPROBIT (Promotion of Breastfeeding Intervention Trial ) ניסוי לקידום ההנקה ע"י מספר התערבויות, מצביעים על כך שתינוקות בקבוצת הביקורת פיתחו זיהום במעיים פי 1.7 יותר מאשר תינוקות בקבוצת ההתערבות. במחקר הזה, החוקר קרמר ושותפיו(17) חלקו אקראית 31 בתי חולים ליולדות באופן הבא: חלק אמצו את גישת בית החולים הידידותי לתינוק (BFHI ) שכללה פעולות תומכות הנקה מבוססות מדעית, לעומת בתי חולים שהמשיכו את הטיפול הרגיל המקובל במקום. כל 17,046 התינוקות במחקר ינקו, אבל בגיל 3 חודשים רק 6.4% מהתינוקות בקבוצת הביקורת היו בהנקה בלעדית לעומת 43.3% מהתינוקות בקבוצת ההתערבות.
Necrotizing Enterocolitis
בקרב תינוקות פגים, שאינם ניזונים מחלב אם , שיעור המחלה (NEC ) הוא פי 2.4 .(1)

השמנת יתר ומחלות מטבוליות
מחקרים אפידמיולוגים מצביעים על כך שלילדים שהוזנו בתמ"ל בילדותם יש סיכוי גבוה יותר להשמנת יתר או לסוכרת סוג 2 (1,19,20) . בניתוח-על נמצא, שילדים שניזונו מתמ"ל בילדותם הם בעלי סיכון גבוה פי 1.1 עד 1.3 לסבול מהשמנת יתר יחסית לתינוקות שינקו אי פעם (21,22). הזנה בתמ"ל בגיל הינקות קשורה בסיכון גבוה פי 1.6 לסוכרת סוג 2 לעומת הזנה בחלב אם (1,19,23 ). חלק מהמחקרים מציינים עליה בסיכון למחלות לב כליליות, כולל לחץ דם גבוה (19,24,25 ) ופרופיל שומנים לא רצוי (26 ). הספרות המחקרית לא אחידה. החוקרים הציעו כמה מנגנונים על מנת להסביר את ההקשרים הללו, הכוללים הבדלים בהרכב חלב אם לעומת התמ"ל, הרגלי האכלה, אורח חיים, וויסות עצמי של הכמות שהתינוק אוכל (27 ). יותר מכך, חלב אם מכיל adipokines , שיתכן שיש להם תפקיד בוויסות צריכת האנרגיה והסיכון ארוך הטווח להשמנת יתר (28) . חלק מהחוקרים טענו שחומצות שומן ארוכות שרשרת בחלב אם משפיעות על לחץ הדם ועל תנגודת לאינסולין בשלב מאוחר יותר בחיים (19). יחד עם זאת, יש להיות זהירים בפירוש הנתונים עקב מיסוך אפשרי ע"י אורחות חיים במשפחות עם משכי הנקה ארוכים לעומת הזנה בתמ"ל.

התפתחות מערכת העצבים
חוקרים רבים בדקו הקשרים אפשריים בין הזנת התינוק והתפתחות קוגניטיבית עם תוצאות מעורבות (29-31 ). חלק מהמחקרים מדווחים על ערכי IQ נמוכים מעט בקרב ילדים שצרכו תמ"ל לעומת ילדים שינקו, וחלק לא מצא קשר בין תזונת התינוק ואינטליגנציה. יש לפרש באופן זהיר מידע מתצפיות עקב מיסוך אפשרי של מצב סוציו אקונומי ורמת ההשכלה של האם. אולם, נתונים משני מחקרים מבוקרים-אקראיים randomized controlled trials ) ( מצביעים על הבדלים התפתחותיים הקשורים למשך ההנקה.Dewey ושותפיו למחקר(32 ) חלקו באופן אקראי אמהות בהונדורס: חלק התחילו מזון מוצק בגיל 4 חודשים וחלק המשיכו בהנקה בלעדית עד גיל 6 חודשים. התינוקות בקבוצה שהתחילה מזון מוצק בגיל 4 חודשים זחלו מאוחר יותר מאלה בקבוצה שינקו בלעדית עד 6 חודשים. בקרב תינוקות במשקל לידה נורמאלי, שהתחילו מזון מוצק לפני גיל חצי שנה, היו פחות שהתחילו ללכת בגיל 1 שנה. קרמר ושותפיו (33 ) מצאו באופן דומה הבדלים בהתפתחות נוירולוגית במשכי זמן הנקה קצרים יותר בניסוי הPROBIT שהוזכר למעלה. בגיל 6 וחצי, ציון IQ מלולי היה 7.5 נקודות נמוך יותר בקרב ילדים שהיו בקבוצת הטיפול הרגיל של בית החולים לעומת ילדים שהיו בקבוצת ההתערבות לתמיכה בהנקה של בית חולים ידידותי לתינוק. התוצאות של קרמר מצביעות על כך ששגרות בתי חולים התומכות בהנקה יכולות להשפיע על התפתחות נוירולוגית של ילדים בגיל בית ספר.
המחקרים הללו נערכו לפני שהעשירו את התמ"ל בחומצות שומן ארוכות שרשרת: LCPUFA , שמטרתם לשפר את התוצאות הנוירולוגיות של התינוקות. אולם, Cochrane Meta analysis שנערך לא מזמן, סכם שמחקרים מבוקרים-אקראיים ברמה גבוהה, לא הצליחו להראות יתרון כלשהו להוספת הLCPUFA לעומת התמ"ל הרגיל, על חדות הראייה ועל התפתחות נוירולוגית בקרב תינוקות שנולדו במועד (34 ). ממצאים אלה מורידים את הסבירות שתוספת הLCPUFA לתמ"ל תקטין את ההבדלים בין ילדים בקבוצת ההתערבות וקבוצת הביקורת.

תסמונת מוות בעריסה
מחקרי מקרה- בקורת (Case –control studies), מצביעים על כך שהזנה בתמ"ל מגדילה את שיעור המוות בעריסה פי 1.6 עד 2.1 (1,35 ) בהשוואה להנקה. ההקשרים הללו ממשיכים להתקיים לאחר התאמה עם תנוחת השינה, עישון אימהי ומצב סוציו אקונומי. קבוצת עבודה בנושא מוות בעריסה של האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים, בחנה את הנתונים וסכמה שכנראה גורמים הקשורים בהנקה ולאו דווקא ההנקה עצמה, קשורים בשכיחות נמוכה יותר של מוות בעריסה (36 )

תמותת תינוקות
לאחר התאמה עם גיל האם, השכלה, עישון, גזע התינוק, מין התינוק, משקל לידה, מומים מולדים, סדר הלידות, ומצב תוכנית ההזנה לאמהות תינוקות וילדים, הזנה בתמ"ל קשורה בסיכון גבוה פי 1.3 לתמותת תינוקות בארה"ב בהשוואה להנקה (37 ).
תפקידה של ההנקה הבלעדית בבריאות התינוק
להאכלה בראשית החיים יש תפקיד מרכזי בהתפתחות והבשלה של מערכת החיסון של התינוק. בהשוואה לתינוקות יונקים, לתינוקות הניזונים מתמ"ל יש רמת חומציות גבוהה יותר בצואה ואוכלוסיית חיידקים פתוגנים גדולה יותר כולל:Ecoli,Clostridium difficile,Bacteroides fragilis (38). גורמים ביואקטיבים בחלב אם מאפשרים אוכלוסיית חיידקים טובה יותר במעי של התינוק היונק. אוליגוסכרידים, ציטוקינים ואימיונוגלובולינים מווסתים את אוכלוסיית החיידקים במעי, את התפתחות רקמה לימפוידית של המעי ושולטים על התמיינות תאי T (39 ) שיש להם תפקיד בהגנת המאחסן וסבילות. לתינוקות אוכלי תמ"ל יש בלוטת תימוס קטנה יותר מיונקים.(40 ). ההבדלים הללו במערכת החיסון אחראים אולי לשכיחות הגבוהה יותר של אלרגיות שרואים אצל תינוקות אוכלי תמ"ל. אי הנקה משפיעה על סיכון למחלה דרך החשיפה לאנטיגנים זרים בתמ"ל עצמו.

אסטמה
מחקרים רבים בחנו את הקשר בין הזנת התינוק להתפתחות אסטמה עם תוצאות מעורבות. בניתוח-על, LP ושותפיו(1) מצאו שהסיכון לפתח אסטמה הוא פי 1.7 בקרב תינוקות אוכלי תמ"ל עם הסטוריה משפחתית חיובית של אסטמה או מחלות אטופיות, ופי 1.4 בלי הסטוריה משפחתית בהשוואה לתינוקות שינקו 3 חודשים ויותר. Gdaleviich ושותפיו (41) השוו הנקה בלעדית של פחות מ 3 חודשים עם הנקה בלעדית של לפחות 3 חודשים או יותר, ומצאו פי 1.9 סיכון בקרב אלה עם היסטוריה משפחתית של אסטמה.

ATOPIC DERMATITIS- אטופיק דרמטטיס
לתינוקות עם היסטוריה משפחתית של מחלות אטופיות שינקו פחות מ 3 חודשים ,יש סיכון פי 1.7 לאטופיק דרמטיטיס, בהשוואה לתינוקות שינקו בלעדית(42). ממצאים דומים פורסמו בניסוי הPROBIT לתמיכה בהנקה (17 ) , שבו לתינוקות שנולדו בבתי חולים בקבוצת הביקורת יש סיכון פי 1.9 לפתח אטופיק דרמטיטיס מאשר לתינוקות שנולדו בבתי חולים עם התערבות בתמיכה בהנקה.
סוכרת סוג 1
מחקרים אפידמיולוגים דווחו על קשר בין חשיפה לאנטיגן חלב פרה והתפתחות סוכרת סוג 1, למרות תוצאות מעורבות (43). הנקה של פחות מ 3 חודשים קשורה בעליה בסיכון של פי 1.2 ועד 1.4 (44,45) לפתח סוכרת סוג 1 בהשוואה להנקה של יותר מ 3 חודשים. יתכן וישנן בעיות מתודיות במחקר הזה. ישנו מחקר מבוקר-אקראי שנמצא בתהליך, שמטרתו לבדוק האם תמ"ל על בסיס חלב פרה מגביר את התפתחות נוגדני Islet –cell . תינוקות בסיכון גבוה לחלות בסוכרת סוג 1 חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות: האחת קבלה תוספת של פורמולה מפורקת (hydrolysated ) והשנייה ,תמ"ל על בסיס חלב פרה. במחקר מקדים(46) נמצא שחשיפה לתמ"ל על בסיס חלב פרה קשורה בשכיחות גבוהה יותר של auto-antibodies Islet cell ,כלומר, יצירת נוגדנים כנגד תאים של הגוף עצמו, הוכחה אפשרית לקשר בין חשיפה לחלב פרה וסכרת סוג 1.

סרטן בילדות
מספר מחקרים בחנו מתאמים בין הזנה בתמ"ל לבין לויקמיה בילדות, המבוססים על ההנחה שגורמים מעוררי תגובה חיסונית בחלב אם (immunoreactive factors ) יכולים למנוע זיהומים נגיפיים, כמו בלויקמיה (47). שני מחקרי-על (1,48 ), מצאו סיכון גבוה פי 1.3 ללויקמיה לימפובלסטית חריפה בקרב ילדים שהוזנו בתמ"ל בהשוואה לילדים שינקו פחות מ 6 חודשים. .Kwan ושותפיו (48) מצאו סיכון גבוה פי 1.2 ללויקימיה מיאלוציטית ( myeloid leukemia ) בקרב תינוקות שהוזנו בתמ"ל בהשוואה לתינוקות שינקו יותר מ 6 חודשים .

תזונת תינוקות ובריאות האמהות
אי הנקה או גמילה מוקדמת קשורה בסיכונים בריאותיים לאמהות וכן לתינוקות. נתונים אפידמיולוגים מצביעים על כך שלנשים לא מניקות יש סיכון גבוה יותר לסרטן השד ולסרטן השחלות, וכן לסוכרת סוג 2, סינדרום מטבולי, מחלות לב כליליות והשמנת יתר. כמו בספרות של רפואת הילדים, רוב המידע מגיע ממחקרים תצפיתיים, שיכול להיות ממוסך ע"י הרגלי בריאות אחרים. לגבי תוצאות בריאות האם, המתאמים נעשים לאורך תקופת החיים דרך כל ההריונות, ולאו דווקא משך ההנקה בכל הריון.

הנקה וסרטן
תהליך יצור החלב מדכא את הביוץ, וזה גורם לאל וסת. בנוסף, לקטוגנסיס מוביל להתמיינות הסופית של רקמת השד, ולכך יש השפעות ארוכות טווח על התפתחות פעילות סרטנית. השפעות מסוג זה יכולות לספק הסבר לקשר בין הנקה וסרטן השד והשחלה.
סרטן השד
מחקרים אחדים מצביעים על כך שהנקה מפחיתה את הסיכון לסרטן השד, אבל המידע מעורב. מחקרים תצפיתיים הקושרים הנקה וסרטן השד בקרב נשים לאחר גיל הוסת לא הצליחו להראות מתאם(49,50 ). דיווחים ממחקרים מקרה-ביקורת, מציינים מתאם שלילי מסוים בין הנקה לבין סרטן השד לפני גיל הפסקת הוסת, אולם הממצאים אינם עקביים (51,52 ). תוצאות סותרות גם במחקרי אורך (49,53, 54, 55 ). ניתוח-על של 47 מחקרים מצא שכל שנת הנקה קשורה בירידה של 4.3% בסיכון לסרטן השד (56 ). במחקר בריאות האחיות המפורסם, הקשר היה חזק יותר בקרב נשים עם קרובת משפחה מדרגה ראשונה חולת סרטן השד(57 ). בקבוצה זו, אי הנקה קשורה בעליה בשכיחות פי 2.4 לסרטן השד לפני הפסקת הוסת בהשוואה להנקה למשך זמן כלשהו.

סרטן השחלות
במחקרי מקרה-ביקורת(1 ), אי הנקה קשורה בסיכון גבוה פי 1.3 לסרטן השחלות, בהשוואה להנקה למשך זמן כלשהו. Danforth ושותפיו,(58 ) בדקו את הסיכון לסרטן השחלות מתוך הנתונים של מחקר בריאות האחיות. הם מצאו שלנשים שלא הניקו יש סיכון פי 1.5 לסרטן השחלות בהשוואה לנשים שהניקו יותר מ 18 חודשים. המתאמים הללו יכולים להיות מוסברים עי נוגדנים לאנטיגן 1MUC שכנראה מתפתח בזמן מסטיטיס (59 ).

הנקה ומטבוליזם אימהי
הנקה מטילה עומס מטבולי על אמהות. 500 קלוריות נחוצות לאספקת חלב לתינוק בהנקה מלאה. הדרישה הקלורית הנוספת יכולה להגיע ממשקל שהצטבר בהריון. בנוסף, ההנקה קשורה לרמות סוכר, מטבוליזם שומנים ולחץ דם טובים יותר. מחקרים אפידמיולוגים מצביעים על כך שההבדלים הללו ממשיכים לאחר הגמילה עם יתרונות משמעותיים לטווח ארוך לאמהות (60). Dewey ושותפיו (61) השוו ירידה במשקל במהלך השנה הראשונה לאחר הלידה בין 2 קבוצות של נשים: אלה שהניקו פחות מ 3 חודשים ואלה שהמשיכו בהנקה מעל שנה. אמהות שעשו דיאטה מכוונת לרדת במשקל לא נכללו במחקר. האמהות בקבוצת ההנקה הממושכת ירדו ב 2 קג יותר מאשר האמהות שגמלו ב 3 חודשים, וההבדלים הללו נשארו קבועים עד שנתיים לאחר הלידה. מחקרים אחרים טוענים שההבדלים בצריכה הקלורית ובפעילות גופנית משחקים תפקיד חשוב יותר בירידה במשקל לאחר הלידה מאשר ההנקה.
מחקר מבוקר אקראי בהונדורס מספק הוכחה שהנקה יכולה "לגייס" קלוריות לירידה במשקל (32). אמהות בהנקה מלאה חולקו אקראית להתחיל מזון מוצק ב 4 חודשים או להמשיך בהנקה מלאה עד 6 חודשים. האמהות בהנקה המלאה ירדו ב600 גרם יותר מאשר אלה שהתחילו מוצקים ב 4 חודשים. מכאן נתן אולי ללמוד על "גיוס" מאגרי שומן לטובת ההנקה .
הבדלים במטבוליזם בין אמהות מניקות ואמהות המאכילות תמ"ל ממשיכים כנראה להתקיים גם בשלבים יותר מאוחרים בחיים. כמה חוקרים מצאו סיכון גבוה יותר לסוכרת ולסינדרום המטבולי בקרב נשים שלא הניקו מעולם בהשוואה לנשים שהניקו תקופות ארוכות. במחקר בריאות האחיות נמצא שהסיכון לסוכרת סוג 2 במהלך 15 שנים מאז הלידה האחרונה היה גבוה פי 1.7 בקרב נשים שלא הניקו מעולם בהשוואה לאלה שהניקו לתקופה של שנתיים או יותר במהלך חייהן (62). אי הנקה קשורה גם בסיכון של פי 1.3 לאוטם שריר הלב בהשוואה להנקה של שנתיים או יותר במצטבר במהלך החיים (63). Ramושותפיו (64) העריכו את השכיחות של הסינדרום המטבולי בקרב אוכלוסיית נשים בגיל העמידה, ומצאו סיכון גבוה פי 1.3 בקבוצה שמעולם לא הניקה לעומת אלה שהניקו למשך זמן כלשהו. באופן דומה, Schwarz ושותפיו (65) ביוזמה לבריאות האשה, מצאו 10% עד 20% סיכון גבוה יותר לסוכרת, עודף שומנים בדם ומחלות לב כליליות בקרב נשים שילדו ולא הניקו מעולם, בהשוואה לאלה שהניקו 13-23 חודשים.

תפקיד רופא הנשים בקידום ותמיכה בהנקה
מחקרים רבים מצביעים על כך שהאכלה בתמ"ל קשורה בסיכונים גבוהים יותר לבריאות האם והתינוק בהשוואה להנקה. רופא הנשים (המיילד.-גניקולוג) יכול להוות גורם מכריע בשיפור הבריאות לאורך 2 דורות, על ידי תמיכה בהנקה כדרך הנורמטיבית להאכלת התינוק .
ייעוץ במהלך לווי קדם לידתי
נשים רבות מקבלות החלטות בקשר להזנת התינוק בשלבי ההריון המוקדמים. זה הזמן המתאים לידע נשים על ההשלכות הבריאותיות שיש לאופן הזנת התינוק, ולהציג בפני האם לעתיד בעיות אפשריות בהנקה. אולם, רבים מהרופאים לא מעריכים נכון את חשיבות העצה שלהם בנושא. במחקר במסצ'וסטס, ארה"ב (66), של רופאי נשים ומטופלות שלהן, רק 8% מהרופאים העריכו שעצתם לגבי ההחלטה אם להניק ולכמה זמן חשובה. אולם יותר משליש מהאמהות דווחו שהדעה של הרופא שלהן בנושאים אלה מאד חשובה. חשיבות דעתו של הרופא האישי בעיני האישה, נמצאת בהתאמה ישירה למשך ההנקה. DiGirolamo ושותפיו(67) ערכו מחקר על שכיחות ההנקה בשישה שבועות לאחר הלידה. הם מצאו ש 70% מהנשים שחשבו שהרופא שלהן תומך בהנקה, הניקו עדיין ב 6 שב', לעומת 54% שחשבו שלרופא שלהן אין העדפה בנושא.
מחקרים מציעים לשאול שאלות פתוחות בזמן יעוץ בנושא הנקה כמו: "מה שמעת בנושא ההנקה?" ודרך כך להכיר בחששות שלה ולספק מידע ספציפי המתאים לצרכים שלה. גישה זאת מאפשרת שיחה חופשית על הסיכונים והיתרונות ותסייע לקבל החלטה על בסיס מידע לגבי אופן הזנת התינוק, לאם שבוחרת להאכיל בבקבוק. גישה זו יותר יעילה מאשר לשאול שאלה סגורה: "האם את מתכוונת להניק או להאכיל בבקבוק?" (68 ) .
גורם חזק המשפיע על ההנקה הוא רופאים המאפשרים פרסום של חב' תמ"ל במרפאה שלהם. Howard ושותפיו (69 ) ערכו מחקר מבוקר-אקראי בנושא מתנות שי לקידום מכירות שניתנות לנשים בביקור ראשון אצל הרופא. חלק מהאמהות קבלו חבילת שי עם מידע על הזנת התינוק מטעם חברת תמ"ל מסחרית, וחלק אותה חבילה אבל לא ממומנת מחברת תמ"ל. בקבוצת האמהות שקבלו את השי מחברת תמ"ל היה שיעור גבוה פי 1.7 של אמהות שבחרו לא להניק לעומת הקבוצה של אמהות שקבלו את המידע באופן לא מסחרי. תוצאה זו נצפתה בקרב אמהות שלא היו בטוחות לגבי ההנקה. המחקר הזה מספק הוכחה דחופה לכך שאין לאפשר פרסום ושווק של חב' תמ"ל מסחרית במרפאות של מעקב קדם לידתי.

הפיזיולוגיה של ההנקה
תהליך יצור החלב מתחיל בשנויים ברקמת השד במהלך ההריון (70). שנויים הורמונלים ברמות האסטרוגן, פרולקטין, פרוגסטרון וIGF -1 גורמים להתמיינות באפיתליום של רקמת השד כהכנה לייצור החלב. alveoli נוצרים בסוף השליש הראשון להריון. הורמונים שמפרישה השיליה: Placental prolactin , placental growth hormone ,human placental lactogen , תומכים בתהליך ההתמיינות ויצירת החלב. הפרוגסטרון שמיוצר עי השיליה, מעכב את סינטזת החלב עד לאחר הלידה. סינטזת החלב מתחילה כאשר רמות הפרוגסטרון יורדות , ויצור החלב עולה מ 50 מל' ליום בלידה, עד ל 500 מל' ליום כמה ימים לאחר הלידה. ככל שתהליך היצור מתגבר, ההפרשה מהשד משתנה מקולוסטרום, נוזל שקוף עשיר ב IgA ולקטופרין , לחלב בשל המכיל לקטוז, שומנים וחלבונים.
סינטזת החלב מתרחשת באופן שוטף בתאים המייצרים חלב הנקראים לקטוסיט (lactocyte ) . הפרשת החלב מתרחשת לסרוגין, כאשר אוקסיטוצין מגרה את רפלקס שחרור החלב, וגורם להתכווצויות של תאי מיואפיטל ולהפרשה של חלב. סטרס יכול לעכב את רפלקס שחרור החלב (71). על מנת להעביר חלב, על התינוק "להתלבש" נכון על השד. המציצה של התינוק מגרה שחרור של אוקסיטוצין ויצור פרולקטין, ומאפשרת העברת החלב מהשד לפה. אם השד לא מתרוקן באופן שוטף, נוצר גודש. הצטברות החלב בבלוטות החלב, מפחיתה את תגובת קולטני פרולקטין ברקמת השד, דבר הגורם להפחתת כמות החלב (72).
התחלת הנקה מוצלחת דורשת ירידה ברמות אסטרוגן ופרוגסטרון המתרחשת עם יציאת השיליה בלידה ולאחר מכן, מחזוריות של רפלקס שחרור החלב, התלבשות נכונה של התינוק על השד, והוצאת חלב. רופאי הנשים יכולים לאפשר את התהליך המחזורי הזה על ידי עידוד מגע עור בעור של התינוק עם אמו מיד לאחר הלידה, ולאחר מכן לא להפריד את האם והתינוק בזמן השהייה במחלקת יולדות, וכך תוכל האם להגיב מייד לסמנים שעושה התינוק. Keefe (73 ) מצא שאמהות ששהו עם התינוק בלילה ישנו באותה מדה כמו אלה ששלחו את התינוקות שלהן לתינוקיה בלילה.
שגרות בתי החולים והצלחת ההנקה
ידע ממחקרים אקראיים מצביע על כך שלשגרת הטיפול במחלקת יולדות יש השפעה עצומה על הצלחת ההנקה, ועל המשך בריאות התינוקות. בנסוי הPROBIT (17) שהוזכר למעלה, הפעילו בחלק מבתי החולים את גישת בית החולים הידידותי לתינוק. גישה זו כוללת מספר התערבויות מבוססות מחקרית, שפותחו ע'י ארגון הבריאות העולמי על מנת להגדיל את שיעור יזום ומשך ההנקה (74). Kramer (33) ושותפיו מצאו שההתערבות הגדילה את משך ההנקה הבלעדית ואת סה'כ ההנקה במהלך השנה הראשונה לחיים. כתוצאה מכך חל שיפור במצב הבריאות הכללי.
גישת בית החולים הידידותי לתינוק מיושמת ברחבי העולם בלמעלה מ 15000 בתי חולים ב -134 מדינות. בארה"ב יש פחות מ100 בתי חולים בעלי הכרה כידידותיים לתינוק. במסגרת מחקר שנערך לאחרונה ע"י המרכז למניעת מחלות(6) נבדקו 2687 בתי חולים לגבי מידת ההטמעה של ההנחיות לבית החולים הידידותי לתינוק. הציון הממוצע היה 63 נקודות מתוך 100 אפשריות. החוקרים מצאו ששגרות הטיפול בבתי חולים רבים אינן תומכות הנקה. למשל, ב- 65% מבתי החולים מציע הצוות לאמהות להגביל את משך ההנקה בכל האכלה, וב- 70% מחלקים אריזות שי של חברות תמ"ל לאמהות מניקות, למרות המידע שדברים אלה מפחיתים את הצלחת ההנקה. רופאי נשים יכולים לסייע בצמצום הפער האיכותי על ידי תמיכה במאמצים לבטל שגרות מיושנות ולספק תמיכה מבוססת עובדות לקידום ההנקה. למשל, סקירתCochrane של מחקרים אקראיים הראתה שתינוקות שהונחו על אמם בלידה, במגע עור בעור, ינקו יותר מאשר תינוקות שעטפו אותם בשעה הראשונה לחיים (75 ). רופא הנשים, המיילד, יכול באופן ישיר להשפיע על כך, על ידי הנחת הילוד הבריא על החזה של אמו ועידוד הצוות לערוך את הבדיקות לתינוק בזמן שהתינוק עם אמו, כפי שממליצה האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים (טבלה 1):
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2812877/table/T1

מסקנות
הזנת התינוק בתמ"ל קשורה בהשפעות שליליות על בריאות האם והתינוק, החל ממחלות זיהומיות ועד למחלות כרוניות. לאור העדויות המשכנעות לגבי ההבדלים במצב הבריאות, יש להכיר בהנקה כנורמה הביולוגית להזנת תינוקות. יעוץ רפואי, ושגרות המרפאה ובית החולים חייבים לישר קו כדי להבטיח שצמד ההנקה, אם-תינוק יזכה לסיכוי הטוב ביותר לחווית הנקה ארוכה ומוצלחת.

הצטרפי אלינו ל"משפחת ללדת" ורכשי עורך מקצוע לחיים מלא בנתינה ושליחות...

לרשימת הבוגרות שלנו במכללת ללדת, ותהני מסטאז' בתשלום 077-2201170
קורס משולב דולות ומדריכות הכנה ללידה
חושבת שאת מתאימה ללימודים אצלנו?
צרי עמנו קשר ונשמח להגשים לך את החלום 077-2201170

    • אשמח לקבל עידכונים ממכללת ללדת